neshatnews.com

درباره ما

درعصری که لوله‌های استوانه‌ای شکل، رنگ خاکستری برجهان می‌پاشند و خط منحنی لبخند چون قابی قدیمی بر دیوار گذشته آویزان شده است آمده‌ایم تا پنجره‌ای تازه بر آینه محدب چشم‌های خسته بگشاییم و جهان را در افق نشاطی دوباره به تماشا بنشینیم.


امروز که اختراع «گوتنبرگ» در قفسه‌های خاطره زمان، ورق نخورده صف‌آرایی می‌شوند ما به کمک ۴۷ تفنگ‌دار - واژه انداز - (کیبورد) در فضایی که آن را سایبری می‌خوانند حقیقتی را به تحریر می‌کشیم که صداقت، راستی، نشاط و سرعت، همچون کمان آرش بر پیکره ارس مرز بین جهان‌بینی‌ها را مشخص کند.


«نشاط» یک منحنی وارونه است و با هزاران پنجره‌ای که در دل خود دارد می‌خواهد بذر امید را به باغچه دل‌های تک‌تک شما هدیه کند تا در مقابل سیلاب ناجوانمردانه عصر رسانه‌ای امروز که از تفنگ‌ دشمنان این مرزوبوم شلیک می‌شود درختانی بسازید که در شاخه شاخه آن هزاران کبوتر نامه‌بر صادق لانه دارند.


ما می‌خواهیم تمام سیم‌های اطلاعاتی و مخابراتی جهان را وارونه کنیم تا هر آنچه قرار است به‌وسیله آنان مخابره شود پیامی از صداقت، صلح، آزادی، مهربانی و صدالبته نشاط باشد؛ ما می‌خواهیم با شما در دل دریایی طوفانی، بادبان قایقی را برافشانیم که کوسه‌های سرگردان رسانه‌ای آن هرلحظه به فکر بلعیدن شما و هضم در آنچه خود می‌پندارند هستند زیراکه اندیشیدن در این وادی جرمی نابخشودنی است.


آزاداندیشی، کرامت انسانی و احترام به مخاطب سه عنصری است که نه‌تنها وجود آن را الزامی می‌دانیم بلکه بر تقویت آن نیز تأکیدداریم و پیشرفت، تعالی و رشد کشور عزیز و پهناورمان ایران را درگرو فرهنگ‌سازی مؤثر و وحدت و یکپارچگی می‌دانیم.

 

وقت نشاط‌ست و جام خواب کنون شد حرام

اصل طرب‌ها بزاد شیره فشاران رسید